5^ Gara Torneo Toscano tiro rapido 15-16 gennaio 2022

5^ gara torneo toscano